english
Arfor: Creu Gwaith - Cefnogi'r Iaith

Mi oedd ARFOR yn Rhaglen yn gweithio ar draws Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gâr.

Bwriad y Rhaglen oedd cefnogi creu mwy a gwell swyddi yng ngadarnleoedd y Gymraeg a thrwy hynny cefnogi parhad a thwf y Gymraeg wrth wireddu cynlluniau drwy’r blaenoriaethau isod:


Mae Rhaglen ARFOR 2 yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Fel mae pethau yn dod mwy weithredol, fydd mwy o ddiweddariad yma.

Sir Gâr

www.sirgar.llyw.cymru

Ceredigion

www.ceredigion.gov.uk

Gwynedd

www.gwynedd.llyw.cymru

Ynys Môn

www.ynysmon.gov.uk

Cysylltau

Gwerthusiad Rhaglen ARFOR

Crynodeb Gwerthusiad Rhaglen ARFOR

Gwerthusiad Interim Rhaglen ARFOR

Bwlrwm ARFOR

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â thudalennau'r siroedd unigol drwy ddilyn y dolenni uchod neu e-bostiwch

gwybodaeth@rhaglenarfor.cymru

logo cyngor sir ceredigionlogo cyngor gwyneddlogo sir garlogo cyngor ynys mon
logo llywodraeth cymru